عوارض دارو های کورتن

كورتون‌ها جزو داروهاي رايجي است كه اين روزها زياد مصرف مي‌شود و البته نگراني‌هايي نيز براي بيماران ايجاد مي‌كند. گفته مي‌شود ‌اين داروها عوارض جانبي زيادي دارد و باعث افزايش وزن، اعتياد دارويي، ديابت، زخم معده و… مي‌شود. اگر شما نيز تحت درمان با كورتون هستيد، بهتر است بيشتر با اين دارو و عوارض جانبي […]