فوتبال و فوتسال

الهام فرهمند مدرس  فوتسال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و دارای مدرک A  فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیاست.

فوتبال به من زندگی رو به پیشرفت و رشد را یاد داد.

فوتبال به من ضدحمله و دفاع منطقی را یاد داد و همانطور که استاد مرتضی محصص و استاد نادر عربی (دوستتون دارم) به من یاد دادند. من تمام آنچه برای مسیر تدریسم نیاز داشتم از زمین فوتبال برداشتم.

خدماتی که من به فدراسیون فوتبال تا امروز انجام داده ام هنوز ذره ای از بدهی من به این فدراسیون نیز نیست. من از طریق آموزشهای فدراسیون فوتبال خودم را پیدا کردم.خب یه دوره ی ده ساله بود و تقریبا ده سال زمان برد تا من مربی با مدرک  A  شدم. میتونم بگم همه ی مراحل بعدی زندگی ورزشی و یادگیری های من تابع این دوره ها بود. اگر من مسیر فوتبال را نمیرفتم نمیتونستم برجسته باشم.

 در اکثر فدراسیونهای کشور حالا یا بعنوان شرکت کننده یا بعنوان مدرس یا کارورز شرکت داشتم به جرات باید بگم کلاس کار کمیته ی آموزش فدراسیون فوتبال با هیچ فدراسیونی قابل مقایسه نیست و اگر بخوام واقعا مقایسه کنم مساله زرافه رو باید پیش بکشم… فدراسیون فوتبال برای من حکم نگاه کردن به دوردست با چشم یه زرافه بود پس قطعا دیگه بقیه فدراسیونها این اندازه افق دوردست رونمیتونستن ببینن…

 اساتیدی که آموزش بعنوان یک مدرس خاص رو به من یاد دادند استاد مرتضی محصص و استاد نادر عربی و استاد یزدخواستی  و استاد شریفی بودند. اونجا یه آکادمی بود نه یه کمیته ! تمام آموزشها منطقی و بابرنامه و مدون بودند و این باعث شد وقتی در زمینه های فیتنس و سایر سبک ها قدم میزدم فوتبال مادر آموزشهای من بود و این فوق العاده بود. هنوز هم وقتی تدریس میکنم ساعت 7 صبح است و من در چمن آکادمی فوتبال ایستاده ام و نظم حاکم مرا به سمت موفقیت میبرد

تدریسهای الهام فرهمند در زمینه فوتبال و فوتسال
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on linkedin