برنامه ورزشی سالمندان

400000 تومان

اطلاعات بیشتر

teacher نگین کاظمی پور
Course duration 12 جلسه
برای دریافت برنامه بدنسازی ابتدا فرم زیر را با نهایت دقت تکمیل کرده و ارسال نمایید. همچنین میتوانید با کلیک برروی نام مربی رزومه ایشان را مطالعه بفرمایید.
مشخص کنید هرکدام از فعالیت های زیر را چگونه انجام می دهید