برنامه ورزشی سالمندان

400000 تومان

توضیحات تکمیلی

مربی مورد نظر

نگین کاظمی پور

مدت زمان دوره

12 جلسه

برای دریافت برنامه بدنسازی ابتدا فرم زیر را با نهایت دقت تکمیل کرده و ارسال نمایید. همچنین میتوانید با کلیک برروی نام مربی رزومه ایشان را مطالعه بفرمایید.
مشخص کنید هرکدام از فعالیت های زیر را چگونه انجام می دهید