انگشتر زرافه

اطلاعات بیشتر

material نقره
size کوچک, متوسط, بزرگ