حرکت سوئینگ و تاثیر آن بر چربی سوزی (انقلاب تمرینات کتل بل)

توضیحات تکمیلی

زبان کتاب

اصلی, انگلیسی