نگین کاظمی پور

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 99
کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي- فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ،88-86
کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي - دانشگاه شهید چمران اهواز ،85-81

سوابق کاری

کسب عناوین مختلف مسابقات داخلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران در فاصله سال های 87-82
گواهی همکاری در جشنواره ها و مسابقات مختلف دانشگاهی و کشوری در فاصله سال های 87 – 82
کسب عنوان سوم تیمی مسابقات شطرنج اساتید دانشگاه های آزاد خوزستان – آبادان 1396
کسب عنوان دوم تیمی مسابقات همگانی دانشجویان دانشگاه های ازاد خوزستان – دزفول 1396 (مربی)
مسئول تربیت بدنی بانوان شهرداری شهرستان شوشتر 1388-1392
مسئول تربیت بدنی بسیج خواهران 1390-1393
مسئول تربیت بدنی بانوان شهرستان شوشتر 1387-1392
دانشگاه آزاد واحدمسجدسلیمان- تدریس در مقطع کاردانی و کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد شوشتر- تدریس در مقطع کارشناسی
آموزش و پرورش- مربی تیم والیبال دختران ناحیه 1
اداره ورزش و جوانان- مدرس دوره تئوری آمادگی جسمانی
کارشناس تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان شهرستان شوشتر1387-1392
کارمند نمونه اداره ورزش و جوانان شهرستان شوشتر 1389
مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان 1396
مسئول آموزش هیئت هندبال استان خوزستان
مدرس آمادگی جسمانی از سال 1396

گواهینامه ها و مدارک تخصصی

کارت داوري درجه 3 فوتبال- فوتسال
کارت داوری درجه 3 والیبال
کارت داوری درجه 3 بدمینتون
کارت داوری درجه 3 هندبال
کارت مربيگري درجه 3 والیبال
کارت مربیگری درجه 3 هندبال
کارت مربیگری درجه 3 ایروبیک
کارت مربیگری درجه 3 راگبی
کارت مربیگری درجه 3 بدمینتون
کارت مربیگری درجه 2 آمادگی جسمانی
مدرک غواصی یک ستاره CMS
مدرس عملی آمادگی جسمانی
گواهی کارگاه روش های کنترل وزن و کار با کش
گواهی کارگاه تغذیه ورزشی
گواهی کارگاه ناراستی های قامتی
گواهی کارگاه ضد دوپینگ و برنامه ریزی تمرین
پست الکترونیکی

kazemi.negin@gmail.com

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on linkedin

جهت دریافت مشاوره و راهنمایی در زمینه فیتنس و تناسب اندام میتوانید درخواست مشاوره خود را ثبت کنید