الهام فرهمند هستم.
فارغ التحصیل ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی و دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی
ازسال 1385 پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه اصفهان تدریس درس تخصصی فوتسال و دروس عمومی آمادگی جسمانی عمومی  را در دانشگاه یزد با راهنمایی و حمایت استاد بزرگوارحسین اکبرزاده مدیرگروه وقت  تربیت بدنی دانشگاه یزد  شروع کردم. و بعدها تدریس در دانشگاه پیام نوروآزاد اسلامی واحدهای یزد و تفت و دانشگاه علمی -کاربردی خانه کارگر نیز جزو برنامه های من قرار گرفت.  
تدریسهای من در دانشگاه یزد همیشه با حاشیه همراه بود. چون من بجای خواندن لالایی های تکراری کتابها به بچه ها پریدن حتی بابالهای شکسته را یاد میدادم. طبق عادت یا انتخاب ،سبک زندگی من از دستور گرفتن آنهم دستور سیستمی نه اینکه زیاد خوشم نیاید بهتر است بسیار صادقانه بگویم اصلا خوشم نمی آید.
اگر قرار است من دانشی را که آموخته ام در اختیار دانشجو بگذارم پس تکلیف تحلیل شخصی من از آن دانش چه میشود.
به عقیده من هرگز نباید دانش آموز و دانشجو را به شکل یک انسانی که کمتر از معلم و مدرس میداند نگریست، بلکه همیشه آنها را باید بعنوان انسانی که در مسیری که پیموده به اندازه ای که نیاز بوده کسب دانش و تجربه کرده است  در نظر گرفت و این را نیز دایم یادآوری کرد که ما حق نداریم بگوییم که آنها چون دانش آموز یا دانشجوی موقت ما هستند قرار نیست از ما بزرگ تر،قوی تر، و بهتر شوند… آنها بی نظیرند و بسیار خوب در مسیر زندگی خودشان را پیدا میکنند اگر ما به آنها باور بدهیم و بگوییم فوق العاده  و بی تکرار هستند.
یکبار در جایی خواندم معلمی که در خود آتش ندارد نمیتواند شاگردانش را گرم کند. من خوشحالم که شاگردانم در تمام کشور میدرخشند